Oferta dla samorządów
DLACZEGO OdpadoTeka ? ZA ILE ?
OFERTA DLA ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH CZY WARTO ?
OFERTA DLA GMIN SPRAWDŹ NAS ZA DARMO
Ankieta

Wypełnij ankietę dotyczącą działalności portalu i pomóż nam go jeszcze bardziej rozwinąć!
Twoja opinia jest dla nas bardzo cenną informacją.

Przejdź do ankiety
Kalkulatory
Co ciekawego w odpadach
Wyrokiem z dnia 6 października 2015 r. (II FSK 1797/15) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że obecnie obowiązujące przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszczają możliwość różnicowania stawek „opłat śmieciowych” w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Pokaż wszystkie
Słownik
Dowcipy o prawnikach

Czemu adwokatów chowają cztery metry pod ziemią?

- Bo podobno w głębi to oni są dobrzy.

Pokaż wszystkie
Słownik
 |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  | 
Plan zagospodarowania przestrzennego

Podejmowany jest w formie uchwały i stanowi podstawę planowania przestrzennego na terenie, dla którego został uchwalony. W oparciu o istniejący plan są wydawane decyzje o pozwoleniu na budowę.

Porządek sesji

Plan sesji zawierający  wszystkie działania rady, czynności jakie zamierza podjąć, jakie zaplanowała w związku ze zwołaniem rady na jej posiedzenie zwane sesją.

Pozwolenie zintegrowane

Pojęcie stosowane w gospodarce odpadami, nowe instytucja w prawie polskim, której istota sprowadza się do objęcia takim pozwoleniem wszystkich emisji do środowiska łącznie

Pracownicy samorządowi

Pracownicy, których uprawnienia, przywileje i obowiązki reguluje ustawa o pracownikach samorządowych. Są to osoby zatrudnione między innymi w : urzędach marszałkowskich, wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych , starostwach powiatowych, urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin itd.

Prawo formalne, procesowe

Normy regulujące postępowanie przed sądami i organami administracji służące do egzekwowania przepisów prawa materialnego. Prawo procesowe określa właściwość sądu do jakiego należy wnieść daną sprawę, jak przeprowadzić postępowanie dowodowe, wydać orzeczenie, wnieść odwołanie od decyzji itd. 

Prawo materialne

Normy regulujące powstanie, zmiany i wygaśnięcie stosunków między podmiotami prawa. Koniecznym do wykonywania (egzekucji) prawa materialnego jest prawo procesowe (formalne). Przykładem prawa materialnego jest prawo cywilne – kodeks cywilny określające np. prawo współwłasności a jego wykonywanie gwarantuje prawo postępowania cywilnego określające np. postępowanie w przypadku zniesienia współwłasności przez sąd.

Przewodniczący rady gminy

Pełni funkcję porządkowo –organizacyjną, organizuje prace Rady i zwołuje sesje, przeprowadza głosowanie nad uchwałami i je podpisuje, odpowiada za porządek podczas obrad sesji, reprezentuje radę na zewnątrz.

Copyright by Prawoteka © 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.
A-tech.pl Realizacja: