Oferta dla samorządów
DLACZEGO OdpadoTeka ? ZA ILE ?
OFERTA DLA ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH CZY WARTO ?
OFERTA DLA GMIN SPRAWDŹ NAS ZA DARMO
Ankieta

Wypełnij ankietę dotyczącą działalności portalu i pomóż nam go jeszcze bardziej rozwinąć!
Twoja opinia jest dla nas bardzo cenną informacją.

Przejdź do ankiety
Kalkulatory
Co ciekawego w odpadach
Wyrokiem z dnia 6 października 2015 r. (II FSK 1797/15) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że obecnie obowiązujące przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszczają możliwość różnicowania stawek „opłat śmieciowych” w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Pokaż wszystkie
Słownik
Dowcipy o prawnikach

Prawnik, inżynier i matematyk zdają test. Zaczyna inżynier, pytają go:

– Ile jest 1+1?

Inżynier pomyślał chwilę i powiedział:

– 2.

Potem zawołano matematyka i zadano mu to samo pytanie. Po chwili zastanowienia odpowiedział:

– 2,0.

Następnie wezwano prawnika. Usłyszał to samo pytanie i odpowiedział szybciej niż matematyk:

– A ile chcecie, żeby było?

Pokaż wszystkie
Słownik
 |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  | 
Kadencja

Z góry określony okres pełnienia urzędu lub funkcji przez organy pochodzące z wyboru. Nie dotyczy sytuacji gdy organy są powołane na czas nieokreślony lub dożywotnio.

Komisja Rewizyjna

Komisja powoływana  w drodze uchwały rady gminy sprawująca nadzór nad gospodarką finansową gminy 

Kontrasygnata

Potwierdzenie , poświadczenie przez osobę upoważnioną da zatwierdzenia danej czynności prawnej przez stosowne przepisy np. kontrasygnata skarbnika

Kworum

Minimalna liczba osób, jaka musi być obecna na zebraniu, posiedzeniu, sesji wymagana przez stosowne przepisy, aby mogło ono ważnie się odbyć lub by można było podjąć ważną uchwałę.

Copyright by Prawoteka © 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.
A-tech.pl Realizacja: