Oferta dla samorządów
DLACZEGO OdpadoTeka ? ZA ILE ?
OFERTA DLA ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH CZY WARTO ?
OFERTA DLA GMIN SPRAWDŹ NAS ZA DARMO
Ankieta

Wypełnij ankietę dotyczącą działalności portalu i pomóż nam go jeszcze bardziej rozwinąć!
Twoja opinia jest dla nas bardzo cenną informacją.

Przejdź do ankiety
Kalkulatory
Co ciekawego w odpadach
Wyrokiem z dnia 6 października 2015 r. (II FSK 1797/15) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że obecnie obowiązujące przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszczają możliwość różnicowania stawek „opłat śmieciowych” w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Pokaż wszystkie
Dowcipy o prawnikach

Dwaj kieszonkowcy rozmawiają w celi:

- Widziałeś jaki świetny zegarek miał mój adwokat?

- Jeszcze nie. Pokaż!

Pokaż wszystkie
Słownik
 |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  | 
Spadek
Spadek to masa obejmująca cywilnoprawne majątkowe prawa (np. prawo własności domu) i obowiązki zmarłego (np. spłaty kredytu), z wyłączeniem tych, które ściśle są związane z jego osobą (np. gdy zmarły malarz zobowiązał się do namalowania obrazu) lub przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.
Spółka kapitałowa
Jest to spółka, w której istotę stanowi wniesiony przez udziałowców lub akcjonariuszy kapitał. W kodeksie spółek handlowych spółkami kapitałowymi są : spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna
Spółka osobowa
Jest to spółka, w której istotę stanowią wspólnicy, nie zaś wniesiony przez nich kapitał (jak w spółce kapitałowej). W kodeksie spółek handlowych spółkami osobowymi są : spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna,
Stwierdzenie nabycia spadku
Jest to instytucja prawa cywilnego konieczna do ustalenia kto i w jakiej części dziedziczy po zmarłym spadkodawcy. Sąd spadku wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi. Sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą. W szczególności bada, czy spadkodawca pozostawił testament, oraz wzywa do złożenia testamentu osobę, co do której będzie uprawdopodobnione, że testament u niej się znajduje. Jeżeli testament zostanie złożony, sąd dokona jego otwarcia i ogłoszenia. Sąd bada także z urzędu, czy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne. Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku to jedyny dokument jakim można wykazać, że kto jest spadkobiercą po zmarłym.
Świadczenie
Jest to takie zachowanie się dłużnika wobec wierzyciela, do którego dłużnik jest zobowiązany (np. zapłata pieniędzy, wykonanie usługi) na podstawie umowy albo innego zdarzenia. Świadczenie może być działaniem, ale też zaniechaniem ( np. gdy usługodawca zobowiązuje się nie działać na rzecz konkurencyjnych firm).
Służebność
Służebność jest to ograniczone prawo rzeczowe dotyczące najczęściej stosunków sąsiedzkich oraz zaspokajające określone potrzeby osób fizycznych. Służebność polega na możliwości ingerencji w cudzą własność lub na obowiązku znoszenia takiej ingerencji np. służebność drogi koniecznej, przejazdu, czy polegająca na możliwości zamieszkiwania określonych osób w nieruchomości stanowiącej własność innej osoby. Służebność może również powstać w drodze oświadczenia, orzeczenia sądu czy zasiedzenia (tylko gruntowa).
Copyright by Prawoteka © 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.
A-tech.pl Realizacja: