Oferta dla samorządów
DLACZEGO OdpadoTeka ? ZA ILE ?
OFERTA DLA ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH CZY WARTO ?
OFERTA DLA GMIN SPRAWDŹ NAS ZA DARMO
Ankieta

Wypełnij ankietę dotyczącą działalności portalu i pomóż nam go jeszcze bardziej rozwinąć!
Twoja opinia jest dla nas bardzo cenną informacją.

Przejdź do ankiety
Kalkulatory
Co ciekawego w odpadach
Wyrokiem z dnia 6 października 2015 r. (II FSK 1797/15) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że obecnie obowiązujące przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszczają możliwość różnicowania stawek „opłat śmieciowych” w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Pokaż wszystkie
Dowcipy o prawnikach

- Czy świadka bardzo wyczerpało to przesłuchanie?

- Pan żartuje, panie sędzio, po piętnastu latach małżeństwa?!

Pokaż wszystkie
Słownik
 |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  | 
Najem
Najem to umowa, na mocy której wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Przedmiotem umowy najmu mogą być zarówno rzeczy ruchome (np. motor), jak i nieruchomości (mieszkanie), a także części składowe rzeczy (np. elewacja).
Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym
Jest to orzeczenie sądu wydane na posiedzeniu niejawnym tj. bez fizycznego udziału stron. Sąd może wydać nakaz zapłaty w ściśle określonych wypadkach wyszczególnionych w przepisach kodeksu postępowania cywilnego. Należy jednak w pozwie zamieścić wniosek o wydanie takiego nakazu zapłaty a okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie muszą być udowodnione dołączonymi do pozwu, wyjątkowo wiarygodnymi rodzajami dowodów. Wydając nakaz zapłaty sąd orzeka, że pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty Okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie muszą zostać udowodnione dołączonym do pozwu: Nakaz zapłaty z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności.
Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym
Jest to orzeczenie sądu wydawane na posiedzeniu niejawnym tj. bez fizycznego udziału stron. Sąd może wydać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. W pozwie nie trzeba zawrzeć wniosku o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Sąd wydaje taki nakaz gdy uzna, że nie ma tak silnych i wiarygodnych dowodów jakie konieczne są przy nakazie zapłaty w postępowaniu nakazowym. W nakazie zapłaty nakazuje się pozwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia tego nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł sprzeciw do sądu. Nakaz ten traci moc w przypadku wniesienia sprzeciwu i nie stanowi tytułu zabezpieczenia.
Copyright by Prawoteka © 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.
A-tech.pl Realizacja: