Oferta dla samorządów
DLACZEGO OdpadoTeka ? ZA ILE ?
OFERTA DLA ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH CZY WARTO ?
OFERTA DLA GMIN SPRAWDŹ NAS ZA DARMO
Ankieta

Wypełnij ankietę dotyczącą działalności portalu i pomóż nam go jeszcze bardziej rozwinąć!
Twoja opinia jest dla nas bardzo cenną informacją.

Przejdź do ankiety
Kalkulatory
Co ciekawego w odpadach
Wyrokiem z dnia 6 października 2015 r. (II FSK 1797/15) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że obecnie obowiązujące przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszczają możliwość różnicowania stawek „opłat śmieciowych” w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Pokaż wszystkie
Dowcipy o prawnikach

Komisja egzaminacyjna na wyższej uczelni przepytuje kandydata na przyszłego prawnika:

- co Pana skłoniło do tego, żeby zdawać na wydział prawa ?

- ....hmmmm... no... tato........ nie wygłupiaj się.......

Pokaż wszystkie
Słownik
 |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  | 
Forma czynności prawnej
sposób w jaki należy dokonać czynności prawnej, aby było ona ważna z punktu widzenia prawa i przyniosła oczekiwany skutek np. przy sprzedaży nieruchomości wymagane jest zachowanie formy aktu notarialnego, co oznacza iż skutecznie można nabyć lub sprzedać nieruchomość tylko i wyłącznie na podstawie aktu notarialnego, każda inna forma nie wywoła oczekiwanego skutku.
Fundacja
to instytucja, której podstawą jest majątek przeznaczony przez jej założyciela na określony cel dobroczynny, kulturalny, charytatywny itp. Fundacja jest powoływana przez fundatora, jest organizacją pozarządową, ma wyodrębniony majątek, przeznaczonym na jakiś cel społeczny, realizuje cel społecznie lub gospodarczo użyteczny, jest organizacją nienastawioną na zysk, ma osobowość prawną, działa w oparciu o statut (statut to podstawowy dokument, określający nazwę organizacji, jej cele, wewnętrzną strukturę itp.), jest rejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, może prowadzić działalność gospodarczą.
Copyright by Prawoteka © 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.
A-tech.pl Realizacja: