Oferta dla samorządów
DLACZEGO OdpadoTeka ? ZA ILE ?
OFERTA DLA ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH CZY WARTO ?
OFERTA DLA GMIN SPRAWDŹ NAS ZA DARMO
Ankieta

Wypełnij ankietę dotyczącą działalności portalu i pomóż nam go jeszcze bardziej rozwinąć!
Twoja opinia jest dla nas bardzo cenną informacją.

Przejdź do ankiety
Kalkulatory
Co ciekawego w odpadach
Wyrokiem z dnia 6 października 2015 r. (II FSK 1797/15) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że obecnie obowiązujące przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszczają możliwość różnicowania stawek „opłat śmieciowych” w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Pokaż wszystkie
Dowcipy o prawnikach

Na przyjęciu rozmawia lekarz z prawnikiem. Co chwila ktoś im przeszkadza, pytając lekarza o darmową poradę w sprawie jakiejś dolegliwości. Po godzinie takiej przerywanej rozmowy zrozpaczony lekarz pyta prawnika:

- Co pan robi, żeby ludzie przestali pana pytać o sprawy zawodowe, kiedy jest pan poza biurem?

- Daję im rady - mówi prawnik - a potem przesyłam im rachunek.

Lekarz trochę się zszokował, ale postanowił spróbować. Następnego dnia, czując się nieco winnym, przygotował rachunki. Kiedy poszedł do swojej skrzynki pocztowej, znalazł rachunek od prawnika.

Pokaż wszystkie
Słownik
 |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  | 
Administracyjne postępowanie

jest to procedura administracyjna, która reguluje postępowanie przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych.

Alimenty
środki świadczone na rzecz utrzymania dzieci, a także związane z opieką i ich wychowaniem. Alimenty mogą być również świadczone na rzecz osób dorosłych, które nie mogą utrzymać się własnymi siłami. Stosownie do obowiązujących przepisów do świadczenia alimentów zobowiązywani są wzajemnie rodzice i dzieci (również adoptowane), rodzeństwo, małżonkowie, a także byli małżonkowie. Wysokość alimentów zależy od realnych możliwości zarobkowych zobowiązanych do ich świadczenia. Osoby nie płacące alimentów podlegają karze i grozi im egzekucja komornicza, a także gdy dzieciom zostały przyznane świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, obowiązek zwrotu tych świadczeń wraz z odsetkami.
Apelacja
(łac. appellatio - odwołanie) to odwołanie się od wydanego rozstrzygnięcia ( wyroku , postanowienia). W toku postępowania sądowego składa się apelację ( odwołanie) od wyroku sądu pierwszej instancji do sądu drugiej instancji. Apelacja jako środek odwoławczy przysługuje od wyroku sądu pierwszej instancji, czyli od pierwszego orzeczenia jakie zapadło w sprawie. Od wyroków wydanych w pierwszej instancji przez sąd rejonowy apelacja przysługuje do sądu okręgowego, jeśli wyrok w pierwszej instancji zapadł przed sądem okręgowym, apelację wnosi się do sądu apelacyjnego, jak sądu drugiej instancji. W postępowaniu cywilnym, które toczy się w trybie postępowania nieprocesowego, apelacja przysługuje również od postanowień Sądu I instancji orzekających co do istoty sprawy. Apelację należy wnosić na piśmie, do sądu odwoławczego za pośrednictwem sądu pierwszej instancji, w terminie 14 dni od daty doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem. Apelacja sporządzona i opłacona zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzi do ponownego rozpatrzenia sprawy. Jeżeli strona postępowania sądowego nie wniesie apelacji od wyroku/postanowienia, które zapadło w jej sprawie wyroku sądu pierwszej instancji uprawomocni się.
Copyright by Prawoteka © 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.
A-tech.pl Realizacja: