Wybierz kategorię
Oferta dla samorządów
DLACZEGO OdpadoTeka ? ZA ILE ?
OFERTA DLA ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH CZY WARTO ?
OFERTA DLA GMIN SPRAWDŹ NAS ZA DARMO
Ankieta

Wypełnij ankietę dotyczącą działalności portalu i pomóż nam go jeszcze bardziej rozwinąć!
Twoja opinia jest dla nas bardzo cenną informacją.

Przejdź do ankiety
Kalkulatory
Co ciekawego w odpadach
Wyrokiem z dnia 6 października 2015 r. (II FSK 1797/15) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że obecnie obowiązujące przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszczają możliwość różnicowania stawek „opłat śmieciowych” w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Pokaż wszystkie
Słownik
Dowcipy o prawnikach

Włamywacz skarży się koledze:

- Ale miałem pecha. Wczoraj włamałem się do domu prawnika, a on mnie nakrył. Powiedział, żebym zmykał i więcej się nie pokazywał.

- No to jednak miałeś szczęście!

- Szczęście? Policzył sobie 300zł za poradę!

Pokaż wszystkie
Artykuły
Jesteś tutaj:   »  Wybierz temat....   »  Zadania Rady Gminy

Zadania Rady Gminy


Rada Gminy to kolegialny, wieloosobowy organ stanowiący i kontrolny decydujący w formie uchwał o podstawowych sprawach w gminie oraz  decydowanie o przychodach i wydatkach gminy, w tym o podatkach i opłatach lokalnych.

» Zaloguj się aby uzyskać dostęp do pełnej wersji artykułu
   Ciekawostki
  • Ustanowione w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) domniemanie właściwości rady "we wszystkich sprawach pozostających w zakresie działania gminy" należy rozumieć w ten sposób, iż rada gminy jako organ o charakterze kolegialnym i wieloosobowym może podejmować działania związane ze stanowieniem (art. 15 ust. 1 ustawy) lub kontrolą (art. 18 ust. 1 ustawy). Nie może natomiast podejmować czynności, które należą do sfery wykonawczej, gdyż byłoby to naruszeniem konstytucyjnej zasady podziału organów gminy na stanowiące wykonawcze (art. 169 Konstytucji RP). (Tak wyrok z dnia 25 listopada 1999r., Naczelny Sąd Administracyjny syg. akt I SA/Ka 1628/99).

  • Przewodniczący rady gminy nie może wywieść skargi do sądu administracyjnego w imieniu rady gminy bez stosownego upoważnienia w postaci uchwały rady gminy, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami rada gminy jako organ stanowiący i kontrolny jest uprawniona do wyrażenia swej woli w postaci uchwał i powyższe kompetencje nie mogą być przeniesione (tak wyrok z dnia 10 listopada 2009 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie syg. akt II SA/Ol 737/09).

Copyright by Prawoteka © 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.
A-tech.pl Realizacja: