Oferta dla samorządów
DLACZEGO OdpadoTeka ? ZA ILE ?
OFERTA DLA ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH CZY WARTO ?
OFERTA DLA GMIN SPRAWDŹ NAS ZA DARMO
Ankieta

Wypełnij ankietę dotyczącą działalności portalu i pomóż nam go jeszcze bardziej rozwinąć!
Twoja opinia jest dla nas bardzo cenną informacją.

Przejdź do ankiety
Kalkulatory
Co ciekawego w odpadach
Wyrokiem z dnia 6 października 2015 r. (II FSK 1797/15) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że obecnie obowiązujące przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszczają możliwość różnicowania stawek „opłat śmieciowych” w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Pokaż wszystkie
Słownik
Dowcipy o prawnikach

Na przyjęciu rozmawia lekarz z prawnikiem. Co chwila ktoś im przeszkadza, pytając lekarza o darmową poradę w sprawie jakiejś dolegliwości. Po godzinie takiej przerywanej rozmowy zrozpaczony lekarz pyta prawnika:

- Co pan robi, żeby ludzie przestali pana pytać o sprawy zawodowe, kiedy jest pan poza biurem?

- Daję im rady - mówi prawnik - a potem przesyłam im rachunek.

Lekarz trochę się zszokował, ale postanowił spróbować. Następnego dnia, czując się nieco winnym, przygotował rachunki. Kiedy poszedł do swojej skrzynki pocztowej, znalazł rachunek od prawnika.

Pokaż wszystkie
Artykuły

OFERTA DLA GMIN

Nowelizacja przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: ucpg) wprowadziła nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, których realizacja dla poszczególnych gmin, nieposiadających specjalistycznego wsparcia w tej dziedzinie - stanowi często wyzwanie.

OdpadoTeka, współpracując ze specjalistami, posiadajacymi doświadczenie w dziedzianach związanych z gospodarką odpadami, w szczególności z radcami prawnymi z Kancelarii Radców Prawnych K.Materna, A. Ossowska Sp. p. - proponuje gminom wsparcie od strony organizacyjnej, prawnej i tzw. środowiskowej - dzieląc się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami i proponując współpracę począwszy od wsparcia przy:

- przygotowywaniu strategii gospodarki odpadami komunalnymi w gminie;

-prowadzeniu postępowania administracyjnego w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa jak i kodeks postępowania administracyjnego;

- wydawaniu decyzji administracyjnych;

- analizie orzeczeń organów nadzoru;

- przygotowywaniu projektów uchwał;

- przeprowadzaniu dedykowanych pracownikom konkretnej gminy - szkoleń z procedur "odpadowych", przepisów i orzecznictwa na konkretnych przykładach;

- przygotowywaniu i przeprowadzaniu procedur postępowań o udzielenie "odpadowych" zamówień publicznych;

skończywszy na:

- KOMPLEKSOWYM OPRACOWAWANIU STATEGII, PROJEKTÓW NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW - W TYM PRZYGOTOAWNIU I PRZEPROWADZENIU PROCEDURY REJESTRACJI STATUTU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO.

- DALSZYM WSPARCIU UTWORZONEGO ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO WE WSZELKICH ASPEKTACH JEGO DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ.

FORMY WSPÓŁPRACY :

1. stała umowa zlecenia - indywidualnie umówiona liczba godzin (doradztwo i wsparcie bez ograniczeń, w tym szkolenia dedykowane pracownikom gminy), ON LINE bądź SPOTKANIE W GMINIE bądź PrawoTeki;

2. umowa zlecenia - indywidualna sprawa (doradztwo i wsparcie w konkretnej sprawie, szkolenia dedykowane pracownikom związku) ON LINE bądź SPOTKANIE W GMINIE bądź PrawoTeki;.

Samodzielne prowadzenie sprawy prawnej

Copyright by Prawoteka © 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.
A-tech.pl Realizacja: