Oferta dla samorządów
DLACZEGO OdpadoTeka ? ZA ILE ?
OFERTA DLA ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH CZY WARTO ?
OFERTA DLA GMIN SPRAWDŹ NAS ZA DARMO
Ankieta

Wypełnij ankietę dotyczącą działalności portalu i pomóż nam go jeszcze bardziej rozwinąć!
Twoja opinia jest dla nas bardzo cenną informacją.

Przejdź do ankiety
Kalkulatory
Co ciekawego w odpadach
Wyrokiem z dnia 6 października 2015 r. (II FSK 1797/15) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że obecnie obowiązujące przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszczają możliwość różnicowania stawek „opłat śmieciowych” w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Pokaż wszystkie
Słownik
Dowcipy o prawnikach

- Panie mecenasie - zwraca się do swojego adwokata oskarżony. - Jeżeli z tego wyjdę z wyrokiem sześciu miesięcy ,otrzyma pan ode mnie specjalną premię . Powiedzmy trzy miliony.

Po procesie zmęczony, acz rozentuzjazmowany adwokat podchodzi do klienta.

-To był bardzo trudny proces - mówi. - Walczyłem w pańskiej sprawie jak lew i w rezultacie ma pan te upragnione przez siebie sześć miesięcy więzienia .

-Serdecznie dziękuje ,panie mecenasie! A co mi groziło?

-Chcieli pana uniewinnić .

Pokaż wszystkie
Artykuły

OFERTA DLA GMIN

Nowelizacja przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: ucpg) wprowadziła nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, których realizacja dla poszczególnych gmin, nieposiadających specjalistycznego wsparcia w tej dziedzinie - stanowi często wyzwanie.

OdpadoTeka, współpracując ze specjalistami, posiadajacymi doświadczenie w dziedzianach związanych z gospodarką odpadami, w szczególności z radcami prawnymi z Kancelarii Radców Prawnych K.Materna, A. Ossowska Sp. p. - proponuje gminom wsparcie od strony organizacyjnej, prawnej i tzw. środowiskowej - dzieląc się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami i proponując współpracę począwszy od wsparcia przy:

- przygotowywaniu strategii gospodarki odpadami komunalnymi w gminie;

-prowadzeniu postępowania administracyjnego w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa jak i kodeks postępowania administracyjnego;

- wydawaniu decyzji administracyjnych;

- analizie orzeczeń organów nadzoru;

- przygotowywaniu projektów uchwał;

- przeprowadzaniu dedykowanych pracownikom konkretnej gminy - szkoleń z procedur "odpadowych", przepisów i orzecznictwa na konkretnych przykładach;

- przygotowywaniu i przeprowadzaniu procedur postępowań o udzielenie "odpadowych" zamówień publicznych;

skończywszy na:

- KOMPLEKSOWYM OPRACOWAWANIU STATEGII, PROJEKTÓW NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW - W TYM PRZYGOTOAWNIU I PRZEPROWADZENIU PROCEDURY REJESTRACJI STATUTU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO.

- DALSZYM WSPARCIU UTWORZONEGO ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO WE WSZELKICH ASPEKTACH JEGO DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ.

FORMY WSPÓŁPRACY :

1. stała umowa zlecenia - indywidualnie umówiona liczba godzin (doradztwo i wsparcie bez ograniczeń, w tym szkolenia dedykowane pracownikom gminy), ON LINE bądź SPOTKANIE W GMINIE bądź PrawoTeki;

2. umowa zlecenia - indywidualna sprawa (doradztwo i wsparcie w konkretnej sprawie, szkolenia dedykowane pracownikom związku) ON LINE bądź SPOTKANIE W GMINIE bądź PrawoTeki;.

Samodzielne prowadzenie sprawy prawnej

Copyright by Prawoteka © 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.
A-tech.pl Realizacja: