Oferta dla samorządów
DLACZEGO OdpadoTeka ? ZA ILE ?
OFERTA DLA ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH CZY WARTO ?
OFERTA DLA GMIN SPRAWDŹ NAS ZA DARMO
Ankieta

Wypełnij ankietę dotyczącą działalności portalu i pomóż nam go jeszcze bardziej rozwinąć!
Twoja opinia jest dla nas bardzo cenną informacją.

Przejdź do ankiety
Kalkulatory
Co ciekawego w odpadach
Wyrokiem z dnia 6 października 2015 r. (II FSK 1797/15) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że obecnie obowiązujące przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszczają możliwość różnicowania stawek „opłat śmieciowych” w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Pokaż wszystkie
Słownik
Dowcipy o prawnikach

Czemu adwokatów chowają cztery metry pod ziemią?

- Bo podobno w głębi to oni są dobrzy.

Pokaż wszystkie
Artykuły

OFERTA DLA ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH

Koszty prawnika

Nowelizacja przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: ucpg) wprowadziła nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, których realizacja doskonale sprawdza się w formie związków międzygminnych, którym gminy - uczestnicy tych związków przekazały swoje kompetencje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Ta forma współpracy gmin niewątpliwie usprawnia zarządzanie systemem, pozwala na uzyskanie niższych ofert od wykonawców usług odbioru i zagospodarowania odpadami komunalnymi ale i specjalistów - doradców posiadających doświadczenie w wspieraniu działalności wielu innych gmin i związków międzygminnych.

Współpracujący z OdpadoTeką specjaliści - w szczgólności radcowie prawni Kancelarii Radców Prawnych K. Materna, A.Ossowska Sp. p. - na stałe zajmują się obsługą prawną kilku największych i najstarszych w Polsce związków międzygminnych zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi.  Kilka z tych związków - zostało założone przez tych specjalistów wraz z wprowadzeniem w życie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce.

OdpadoTeka, współpracując z ww. specjalistami, proponuje związkom międzygminnym wsparcie od strony organizacyjnej, prawnej i tzw. środowiskowej - dzieląc się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami i proponując współpracę począwszy od wsparcia przy:

- przygotowywaniu strategii gospodarki odpadami komunalnymi w gminie;

-prowadzeniu postępowania administracyjnego w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa jak i  kodeks  postępowania administracyjnego;

- wydawaniu decyzji administracyjnych;

- analizie orzeczeń organów nadzoru;

- przygotowywaniu projektów uchwał;

- pracy Zarządu Związku;

- przeprowadzaniu dedykowanych pracownikom konkretnej gminy - szkoleń z procedur "odpadowych", przepisów i orzecznictwa na konkretnych przykładach;

- przygotowywaniu i przeprowadzaniu procedur postępowań o udzielenie "odpadowych" zamówień publicznych;

- przygotowywaniu sprawozdań.

FORMY WSPÓŁPRACY :

1. stała umowa zlecenia - indywidualnie umówiona liczba godzin (doradztwo i wsparcie bez ograniczeń, w tym szkolenia dedykowane pracownikom związku), ON LINE bądź SPOTKANIE W SIEDZIBIE ZWIĄZKU bądź PrawoTeki;

2. umowa zlecenia - indywidualna sprawa (doradztwo i wsparcie w konkretnej sprawie, szkolenia dedykowane pracownikom związku) ON LINE bądź SPOTKANIE W SIEDZIBIE ZWIĄZKU bądź PrawoTeki;.

 

 

 

 

 

Copyright by Prawoteka © 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.
A-tech.pl Realizacja: